wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Zwroty

Zwroty

Zwrot produktów

Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu lub w inny dowolny sposób. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:  
WARSAW TRADE SP.  Z O.O. ul. Kwiatkowskiego 6/12, 03-984 Warszawa
superokulary.pl
sklep@superokulary.pl  


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: 

Nazwa towarów /tytuł ofert / numer ofert: 
Data zakupu: 
Data odbioru towaru: 

Dane kupującego
Imię i nazwisko: 
Adres: 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie kosztami dostawy na numer rachunku bankowego:  

Miejscowość, data:

Podpis (jeśli wysyłasz w wersji papierowej):


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu